O konkursie

KONKURS MATEMATYCZNY WLADEX powrócił

Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie przez wiele lat organizowali dla uczniów szkół podstawowych Konkurs Matematyczny pod patronatem Towarzystwa Szkół Twórczych.

Uprzejmie informujemy, że postanowiliśmy wznowić organizację konkursu w roku szkolnym 2022/2023. Nowa edycja jest skierowana do uczniów klas siódmych i ósmych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie, abyśmy mogli wspólnie przeżyć matematyczną przygodę.

Organizatorzy
Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII LO

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

WLADEX

TOWARZYSTWA SZKÓŁ TWÓRCZYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Organizatorem konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.
 3. Organizator określił następujące cele konkursu:
  • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i wdrażanie ich do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów,
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych,
  • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji,
  • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.
 4. Do konkursu należy zgłaszać szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 29.01.2024 r. do 27.03.2024 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  etap pierwszy – eliminacje szkolne, przeprowadzają szkoły podstawowe dnia 5.04.2024 r.
  (piątek) w oparciu o przesłany zestaw zadań, konkurs należy rozpocząć między godziną 8:00 a 9:00.
  etap drugi – finał, przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 7.05.2024 r. (wtorek) o godz. 14:00.
 2. Szczegółowy opis każdego z etapów znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.
 3. Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, prace uczniów) przechowuje VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV do końca roku szkolnego 2023/2024.
 4. W finale prace uczniów oceniane są przez nauczycieli tworzących Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV.
  W skład Komisji Konkursu wchodzą:
  Dyrektor VIII LO Małgorzata Dąbrowska – przewodnicząca
  Edyta Kleczyńska, Małgorzata Przeniosło, Katarzyna Skibińska, Joanna Wojdan – członkowie.

ETAP I ELIMINACJE SZKOLNE

 1. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Przewodniczący Komisji odpowiada za jakość oraz terminowość pracy Szkolnej Komisji oraz za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 3. Szkoły przeprowadzają etap szkolny konkursu w oparciu o nadesłane przez organizatora zadania.
 4. Uczniowie rozwiązują sześć zadań otwartych, tak samo punktowanych. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
 5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów, kryteria oceniania ustala Szkolna Komisja.
 6. Czas pracy uczestników konkursu wynosi 90 minut od chwili rozpoczęcia rozwiązywania zadań.
 7. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
 8. Protokół z etapu szkolnego Komisja Szkolna przesyła na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.04.2024 r. (piątek).
 9. Wyniki etapu szkolnego Komisja Szkolna przekazuje poprzez formularz, który będzie aktywny od 5.04.2024 r. (piątek) do dnia 12.04.2024 r. (piątek).
 10. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu,
  • rzetelnego sprawdzenia prac,
  • sporządzenia protokołu prac komisji,
  • przesłania listy uczniów wraz z punktacją za poszczególne zadania etapu szkolnego  konkursu w formie zaproponowanej przez organizatorów.
 11. Organizator konkursu zobowiązany jest do wybrania około 60 uczestników finału na podstawie przysłanych wyników. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału będzie liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych.
 12. Do 22.04.2024 r. szkoły otrzymają od organizatora listy uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu.

ETAP II FINAŁ

 1. Etap ten przeprowadza Komisja Finałowa złożona z nauczycieli matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego.
 2. W finale mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio do niego zakwalifikowane, uczestniczące w eliminacjach szkolnych. Liczba uczestników finału to około 60 uczniów.
 3. Uczniowie zgłaszający się na drugi etap konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem, linijkę i cyrkiel.
 4. II etap przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 7.05.2024 r.
 5. II etap składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
 6. Czas pracy uczniów wynosi 100 minut.
 7. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
 8. Laureatami konkursu (I, II, III miejsca) zostają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w  II etapie konkursu. Zostaną również przyznane wyróżnienia w konkursie.
 9. Komisja Finałowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu finału,
  • rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej punktacją,
  • wręczenia nagród laureatom,
  • sporządzenia protokołu prac komisji.
 10. Od decyzji Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie.
 11. Zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się w VIII Liceum Ogólnokształcącym dnia 10.06.2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

Archiwum

Rok szkolny 2023/2024

W dniu 10 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie II edycji Konkursu Matematycznego Wladex organizowanego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

Do pierwszego etapu Konkursu przystąpiło łącznie 344 uczniów, do finału  Komisja  wybrała 54 najlepsze prace.

Zgromadzonych powitała Pani  Dyrektor  Małgorzata Dąbrowska. Podczas uroczystości p. Katarzyna Skibińska omówiła rozwiązania zadań oraz podsumowała wyniki uczniów z poszczególnych zadań, wskazując, które  było najłatwiejsze a które sprawiło największy kłopot. Następnie uczeń klasy 3c, Kazimierz Stankiewicz – finalista Olimpiady Matematycznej opowiedział uczestnikom uroczystości o swojej drodze dojścia do OM i uzyskania takiego wyjątkowego tytułu.

Po wykładzie nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu.

Każdy uczestnik Konkursu otrzymał pamiątkowy kubek z logo Konkursu, laureaci dodatkowo nagrody książkowe poświęcone tematyce matematycznej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie i zapraszamy w przyszłym roku.

Zdjęcia: Antoni Iwanowski kl. 3C i Zofia Iwanowska kl. 3B

_DSC8093
_DSC8105
_DSC8116
_DSC8172

Rok szkolny 2022/2023

Mathematica regina omnium scientiarum et - tą łacińską sentencję znają wszyscy Władysławiacy. Niedawno poznali ją także uczniowie szkół podstawowych z woj. mazowieckiego, uczestniczący w organizowanym przez naszą szkołę i cieszącym się ogromną popularnością i zainteresowaniem Konkursie Matematycznym Wladex. W zakończonym roku szkolnym wzięło w nim udział 59 szkół, w których odbył się pierwszy etap konkursu. Do jego drugiego etapu - finału, przeprowadzonego w murach naszej szkoły, zakwalifikowało się 58 uczniów. Podczas czerwcowej uroczystej gali konkursu, przewodnicząca komisji konkursowej p. dyr. M. Dąbrowska, a także członkinie komisji p. J. Wojdan, p. K. Skibińska, p. E. Kleczyńską i p. M. Przeniosło, podsumowały konkurs i ogłosiły laureatów pierwszych miejsc i wyróżnień. Niewątpliwą atrakcją gali był wykład przeprowadzony przez naszego ucznia Adriana Romaniszyna. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: uczniowie klasy 3c i 3d.

351107959_210114741900303_2580356364526497662_n
351483172_192853739985123_8249708772896389442_n
351509911_1027945384841754_6364005679736936344_n