VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
 • Stosujemy zasady prostego języka.
 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Dąbrowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 619 27 45 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do:

 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinno zawierać żądanie:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • dogodny sposób przedstawienia informacji
 • sposób kontaktu

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (otwiera się w nowej karcie).

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV, mieści się na rogu ulicy Jagiellońskiej i Alei Solidarności, w pobliżu stacji metra Dworzec Wileński.

Wejście do budynku i strefa obsługi

 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Jagiellońskiej.
 • Po wejściu do budynku interesanci zobowiązani są na portierni podać swoje dane personalne oraz wpisać się do księgi interesantów.
 • W okresie pandemii wejście na teren szkoły możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem szkoły.
 • W sytuacjach nagłych (osoby nieumówionej wcześniej) wejście na teren budynku odbywać się może wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły lub kierownika administracyjnego.
 • Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla interesantów.
 • Budynek jest trzykondygnacyjny bez wind, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoby niepełnosprawne, podczas pobytu na terenie szkoły, mogą korzystać z różnych form zorganizowanej przez siebie pomocy, w tym psa asystującego lub tłumacza języka migowego.