Szanowni rodzice uczniów i uczniowie

VIII LO  im. Władysława IV

w Warszawie

Rada Rodziców Waszego liceum po raz kolejny wybrała Ubezpieczenie Szkolne IV 184 w TU Compensa S.A. jako ochronę dla uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

1. O czym trzeba pamiętać w przypadku ubezpieczenia NNW dla dzieci? (źródło: Polska Izba Ubezpieczeń)

  • Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe - Mogą Państwo ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób (np. przez zakład pracy).
  • Brak ubezpieczenia to brak pomocy - całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.
  • Wartość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia - wyższa składka oznacza też wyższe kwoty wypłacanych świadczeń. Należy pamiętać, że składkę płacimy za cały rok (50 zł przy sumie ubezpieczenia 15.000,00 zł; lub 76 zł  przy sumie ubezpieczenia 30.000,00 zł podzielone przez 12 miesięcy daje niewielką kwotę).
  • Ubezpieczenie NNW to nie tylko pieniądze za uszczerbek na zdrowiu, to również świadczenia dodatkowe.
  • Wybrany wariant składki należy opłacić do 31.10.2020 wyłącznie przelewem ( składki nie będą zbierane w szkole) na odpowiednie konto. Informacja z tabelami świadczeń i numerami kont zostanie Państwu przekazana na pierwszym zebraniu klasowym w dniu 9 września 2020 oraz można będzie ją otrzymać w sekretariacie Szkoły albo od swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

2. Warunki ubezpieczenia Szkolnego IV 184 w TU Compensa S.A.

Uczniowie objęci są ochroną 24 godziny na dobę w kraju i za granicą (na terenie placówki oraz poza nią) również w czasie zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych. Oferta - bez żadnej zwyżki składki - dotyczy również uczniów uprawiających sport wyczynowo pod warunkiem, że nie pobierają za to wynagrodzenia. Integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych. 

Podstawą tej umowy jest klasyczne NNW, na sumę ubezpieczenia 15 tys. zł. lub 30 tys. zł (proponujemy Państwu dwa warianty do wyboru, musimy jednak pamiętać , że jest to ubezpieczenie grupowe, czyli na każdy wariant musi się zdecydować przynajmniej kilkadziesiąt osób.) Za trwały uszczerbek na zdrowiu otrzymają Państwo świadczenie będące procentem od sumy ubezpieczenia. Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek, wypłata wyniesie 150 zł. 

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku uczeń znajdzie się w szpitalu (minimum  16 godzin) , otrzymają Państwo dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 70 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie do kwoty  3.150 zł.)

Szczególną uwagę należy zwrócić na umowę dotyczącą kosztów leczenia. Rozwiązanie to daje możliwość skorzystania z komercyjnych świadczeń i pominięcie kolejki w NFZ. Compensa zwróci Państwu koszty związane z wypadkiem (do 4.800 zł lub 8.000 zł w zależności od wybranego wariantu) poniesione na: udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; wizyty i honoraria lekarskie, pobyt w szpitalu, badania, zabiegi ambulatoryjne i operacje, nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza, transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ ambulatorium, zaleconą przez lekarza odbudowę zębów stałych.

Do umowy został włączony również zwrot kosztów rehabilitacji, a także naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego.


Umowa ubezpieczenia obejmuje też świadczenia opiekuńcze, czyli np. organizację korepetycji dla ucznia oraz zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki.

Zwracamy Państwa uwagę na dodatkowy miesiąc ubezpieczenia dla klas maturalnych - w ich przypadku polisa zawierana jest od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r., czyli do rozpoczęcia roku akademickiego.

Pełną tabelę świadczeń otrzymają Państwo w sekretariacie Szkoły albo od swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

3. Co zrobić w momencie zdarzenia?

Jeśli chcecie Państwo zgłosić roszczenie o świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pozostałych umów, należy przekazać do TU Compensa S.A. wniosek i wymagane dokumenty, w zależności od zdarzenia.

Ważne – wniosek powinien zawierać potwierdzenie przedstawiciela LO, że uczeń był objęty ochroną w ramach polisy NNW. Do wniosku zawsze należy dołączyć kopię dowodu osobistego (rodzica /opiekuna lub dziecka, jeśli jest ono pełnoletnie).


4. Jak przekazać wniosek i dokumenty?

Proponujemy zapoznać się z informacją dotyczącą obsługi szkody w Compensie. Można też skontaktować się z agentem serwisującym polisę NNW w naszym liceum - Panią Krystyną Wasilewską (kontakt telefoniczny: 601 300 979), do której należy kierować wszelkie pytania dotyczące umowy i jej obsługi.


Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW  

Zakres ubezpieczenia i numery kont 

Informacja dotycząca obsługi szkody w Compensie  

Formularz "Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków"  

Obowiązek informacyjny administratora danych