Szanowni rodzice uczniów i uczniowie

VIII LO  im. Władysława IV

w Warszawie

Rada Rodziców Waszego liceum po raz kolejny wybrała Ubezpieczenie Szkolne V 184 w TU Compensa S.A. jako ochronę dla uczniów w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

1. O czym trzeba pamiętać w przypadku ubezpieczenia NNW dla dzieci? (źródło: Polska Izba Ubezpieczeń)

  • Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe - Mogą Państwo ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób (np. przez zakład pracy).
  • Brak ubezpieczenia to brak pomocy - całkowita rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.
  • Wartość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia - wyższa składka oznacza też wyższe kwoty wypłacanych świadczeń. Należy pamiętać, że składkę płacimy za cały rok.
  • Ubezpieczenie NNW to nie tylko pieniądze za uszczerbek na zdrowiu, to również świadczenia dodatkowe.

2. Kontakt do opiekuna klienta - w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości czy też problemów należy kontaktować się z panią Krystyną Wasilewską telefon: 601-300-979
3. W odróżnieniu od lat ubiegłych w tym roku Compensa uprościła zasady przeglądania oferty oraz zawarcia ubezpieczenia.

Procedura wygląda następująco:
1. Logujemy się na stronie https://szkola.compensa.pl/
2. Wpisujemy stworzone hasło dla naszej szkoły: 310660
3. Wybieramy najlepszy wariant dla siebie (widzimy wszystkie możliwe warianty ubezpieczenia; w zależności od wysokości składki zmieniają się parametry ubezpieczenia)
4. Przed kolejnym krokiem warto zapoznać się z widocznymi w górnym pasku pozycjami: Niezbędne dokumenty (OWU, REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://SZKOLA.COMPENSA.PL , Formularz zgłoszenia szkody, OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH i inne), FAQ, (Jak otrzymać polisę?, Czy ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w szkołach jest obowiązkowe?, Kiedy zgłosić szkodę?, W jaki sposób zgłosić szkodę? i Odstąpienie od umowy, Zgłoś szkodę – procedura online).
5. Po wybraniu wariantu kolejne kroki do zawarcia ubezpieczenia zgodnie z informacjami zawartymi na stronie.
6. Po zakończeniu procedury, wszelkie dokumenty otrzymują Państwo na podanego podczas rejestracji przez Państwa emaila.