Informujemy, że spotkanie dla kandydatów do naszego liceum

odbędzie się 25 marca 2020 r. o godz. 1700.

Zapraszamy!