Informujemy, że spotkanie dla kandydatów do naszego liceum

odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1700 w budynku szkoły

Zapraszamy!