Zwolnienie z zajęć  

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

Upoważnienie do reprezentowania rodziców w czasie zebrań 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby upoważnionej do reprezentowania rodziców w czasie zebrań 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia pełnoletniego