Pomoc

Informacje w tej zakładce zamieszczane są z inicjatywy Rady Rodziców w konsultacji ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Otwocka 3, 00-001 Warszawa

tel. 22 6190194

osoba odpowiedzialna za opiekę nad VIII LO im. Władysława IV – p. Joanna Kmiołek

osoba specjalizująca się w interwencji kryzysowej – p. Anna Pliszka


Spis placówek pomocowych i poradni 

Diagnoza zespołu Aspergera 

Spotkania i materiały

26.02.2019 r. o godz.17:30 zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do auli na wykład pt: 

Depresja nastolatków. Jak rozpoznać, zrozumieć i pokonać?

Spotkanie poprowadzi Pani Klaudia Siwek, jedna z współautorek książki o tym samym tytule, co temat wykładu. Od kilku lat zawodowo związana z Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży cierpiących z powodu zaburzeń odżywiania. Biegła sądowa w sprawach dotyczących przemocy.  

Spotkanie finansuje Rada Rodziców.


Do pobrania lista godnych polecenia artykułów, wybranych dla Państwa przez szkolnego psychologa, p. Krowirandę. 


28 lutego 2018 r. z inicjatywy pani pedagog, Małgorzaty Szulc, i Rady Rodziców odbyła się dla Rodziców uczniów naszej szkoły pogadanka  "Jak rozumieć nastolatka, czyli o trudnej sztuce słuchania i słyszenia". Poniżej znajdą Państwo prezentację tego tematu. Dziękujemy Rodzicom za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania. Kolejne terminy i tematy spotkań będą Państwo mogli znaleźć w zakładce Strefa rodzica, w Librusie i na stronie FB szkoły. Zapraszamy! 

Jak zrozumieć nastolatka