Dyrekcja

dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Dąbrowska
zastępca dyrektora: dr Mariusz Włodarczyk

Nauczyciele

ZESPÓŁ HUMANISTÓW

Przewodniczący - dr Mariusz Włodarczyk  

język polski

mgr Anna Bednarczyk

mgr Małgorzata Karasek

mgr Renata Karwowska 

mgr Grzegorz Radomski

mgr Katarzyna Walentynowicz

historia 

mgr Ewa Gonçalves Pinto

mgr Malwina Wierzchowska

dr Mariusz Włodarczyk 

historia i teraźniejszość

mgr Beata Cegłowska

dr Marta Rojewska

mgr Malwina Wierzchowska

wiedza o społeczeństwie

dr Marta Rojewska

mgr Malwina Wierzchowska 

biznes i zarządzanie

mgr Beata Cegłowska

mgr Grzegorz Radomski

dr Marta Rojewska

podstawy przedsiębiorczości

mgr Beata Cegłowska

mgr Grzegorz Radomski

dr Marta Rojewska

religia

mgr Bożena Cacko

ks. Jakub Kowalczyk

etyka

mgr Ignacy Szczeniowski

filozofia

mgr Ignacy Szczeniowski

pedagog

mgr Małgorzata Szulc

pedagog specjalny

mgr Marlena Rymer-Rymarczyk

psycholog

mgr Agnieszka Pietraszek

doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Kowalczyk

biblioteka

mgr Katarzyna Kołtun

mgr Iwona Włodarska


ZESPÓŁ LINGWISTÓW

Przewodnicząca - mgr Wioletta Bednarczyk

język angielski

mgr Wioletta Bednarczyk

mgr Agnieszka Chełchowska

mgr Agnieszka Dąbrowska

mgr Marta Kubik

mgr Ewa Luśtyk

mgr Jakub Żółkoś

język francuski

mgr Agnieszka Hiszpańska

mgr Agata Romska

język niemiecki

mgr Bożena Kostrzewa

mgr Beata Łukasiewicz

mgr Paulina Waleszkiewicz

język rosyjski

Swietłana Niekrasowa 

język hiszpański

mgr Johanna Henao-Garcia

mgr Monika Wise


ZESPÓŁ MATEMATYKÓW, FIZYKÓW I INFORMATYKÓW

Przewodnicząca - mgr Joanna Wojdan

matematyka

mgr Monika Czujkiewicz-Rasztawicka

mgr Małgorzata Dąbrowska

mgr Mirosława Dejneka

mgr Edyta Kleczyńska

mgr Hubert Kordulewski

mgr Małgorzata Przeniosło

mgr Katarzyna Skibińska

mgr Joanna Wojdan

informatyka 

mgr Artur Markiewicz

mgr Agnieszka Samulska

mgr Justyna Wilińska

fizyka

dr Tomasz Grycuk

mgr Ewa Klinger

mgr Elżbieta Kossacka

mgr Izabela Prochoniak


ZESPÓŁ PRZYRODNIKÓW

Przewodniczący - dr Wawrzyniec Kofta

geografia

mgr Weronika Bednarska

mgr Małgorzata Cydejko

mgr Maja Dziarkowska

mgr Anna Kunowska

mgr Łukasz Podołowski

biologia

dr Wawrzyniec Kofta

mgr Anna Tomalak-Włodarska

chemia

mgr Hubert Bednarski

mgr Małgorzata Chmurska

mgr Barbara Rozbicka


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI W-F I EDB

Przewodnicząca - mgr Ewa Neneman

wychowanie fizyczne

mgr Ariana Dasiukiewicz

mgr Anna Łubniewska

mgr Ewa Neneman

mgr Piotr Paszkiewicz

mgr Adrian Zieliński

edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Danuta Polko

Administracja i obsługa

Administracja

Monika Czarnocka - kierownik administracji 

Anna Jarnicka - sekretarz

Barbara Piotrowska - sekretarz

Krzysztof Kubicz - administrator sieci komputerowej


Obsługa

Maria Babicka

Edward Banach

Izabela Czarkowska

Elżbieta Gębicka

Danuta Jabłonowska

Stanisław Rutkowski

Beata Stromecka

Hanna Więch

Dariusz Zelek