Dyrekcja

dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Dąbrowska
zastępca dyrektora: dr Mariusz Włodarczyk

Nauczyciele

ZESPÓŁ HUMANISTÓW

Przewodniczący - dr Mariusz Włodarczyk  

język polski

mgr Elżbieta Błachowicz

mgr Maria Cyranowicz 

mgr Renata Karwowska 

mgr Grzegorz Radomski 

historia 

mgr Ewa Gonçalves Pinto

mgr Malwina Wierzchowska

dr Mariusz Włodarczyk 

wiedza o społeczeństwie

dr Marta Rojewska

mgr Malwina Wierzchowska

podstawy przedsiębiorczości

mgr Grzegorz Radomski

religia

mgr Bożena Cacko

ks. Jakub Kowalczyk

etyka

mgr Ignacy Szczeniowski

filozofia

mgr Ignacy Szczeniowski

pedagog

mgr Małgorzata Szulc

psycholog

mgr Ilona Rokicka-Wołosiuk

biblioteka

mgr Iwona Włodarska


ZESPÓŁ LINGWISTÓW

Przewodnicząca - mgr Wioletta Bednarczyk

język angielski

mgr Wioletta Bednarczyk

mgr Agnieszka Chełchowska

mgr Agnieszka Dąbrowska

mgr Marta Kubik

mgr Ewa Luśtyk

mgr Jakub Żółkoś

język francuski

mgr Agnieszka Hiszpańska

mgr Agata Romska

język niemiecki

mgr Bożena Kostrzewa

mgr Beata Łukasiewicz

mgr Paulina Waleszkiewicz

język rosyjski

Swietłana Niekrasowa 

język hiszpański

mgr Monika Wise


ZESPÓŁ MATEMATYKÓW, FIZYKÓW I INFORMATYKÓW

Przewodnicząca - mgr Joanna Wojdan

matematyka

mgr Małgorzata Dąbrowska

mgr Mirosława Dejneka

Marta Gródek

dr Wojciech Guzicki

mgr Edyta Kleczyńska

mgr Hubert Kordulewski

mgr Joanna Politarczyk

mgr Katarzyna Skibińska

mgr Joanna Wojdan

informatyka 

mgr Artur Markiewicz

mgr Agnieszka Samulska

mgr Justyna Wilińska

fizyka

dr Tomasz Grycuk

mgr Ewa Klinger

mgr Izabela Prochoniak

mgr Edwin Żuczkowski 


ZESPÓŁ PRZYRODNIKÓW

Przewodniczący - dr Wawrzyniec Kofta

geografia

mgr Anna Kunowska

mgr Łukasz Podołowski

biologia

dr Wawrzyniec Kofta

mgr Anna Tomalak-Włodarska

chemia

mgr Hubert Bednarski

mgr Małgorzata Chmurska

mgr Piotr Dzwoniarek


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI W-F I EDB

Przewodnicząca - mgr Ewa Neneman

wychowanie fizyczne

mgr Anna Łubniewska

mgr Ewa Neneman

mgr Piotr Paszkiewicz

mgr Beata Sobolewska-Ekiert

mgr Adrian Zieliński

edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Danuta Polko

Administracja i obsługa

Administracja

Monika Czarnocka - kierownik administracji 

Anna Jarnicka - sekretarz

Barbara Piotrowska - sekretarz

Krzysztof Kubicz - administrator sieci komputerowej


Obsługa

Edward Banach

Maria Babicka

Elżbieta Gębicka

Danuta Jabłonowska

Marzena Krawczyk

Kazimierz Miśkiewicz

Hanna Więch

Dariusz Zelek