W ramach działalności Szkolnego Gabinetu Humanistycznego w klasie I A 22 lutego oraz 1 marca odbyły się lekcje prowadzone przez p. prof. S. Falkowskiego. Spojrzenie na motywy już nam znane potwierdziło, że literatura i sztuka wciąż mogą zaskakiwać i być terenem badań, dociekań i nowych refleksji. Uczniowie  z prof. S. Falkowskim przyglądali się m.in. Piecie watykańskiej oraz Piecie Rondanini Michała Anioła, a także rozmawiali o opowiadaniu J. Iwaszkiewicza Ikar i obrazie Pejzaż z upadkiem Ikara P. Bruegla Starszego.     

tekst: p. Renata Karwowska