W dniu 5 grudnia klasa 3 C pod opieką pani Elżbiety Błachowicz miała szansę wziąć udział w lekcji, której tytuł zainspirowany został piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”. Dyskusja dotyczyła dzieł XX wieku, które przedstawiały proces kształtowania się Rzeczypospolitej po I wojnie światowej aż do upadku komunizmu. Traktowała o realiach trudnego życia w komunistycznym państwie i odzwierciedlała nastroje Polaków w tamtym czasie.

Lekcja miała formę wykładu i warsztatu teatralnego. Podczas oprowadzania oglądaliśmy obrazy oraz rzeźby takich artystów jak: Andrzej Wróblewski czy Stanisław Szukalski. Wysłuchaliśmy też recytacji wierszy najważniejszych polskich poetów minionego stulecia. Odkryliśmy, w jaki sposób sztuka pomogła w definiowaniu takich pojęć jak tożsamość narodowa, patriotyzm, tradycja i wolność czy odpowiedziała na pytania: jaka jest rola artysty w odrodzonym państwie? Co może i co powinna przedstawiać sztuka? Lekcja skłoniła nas do refleksji nad znaczeniem jedności narodu i nad tym, ile zawdzięczamy poprzednim pokoleniom.

tekst: Gabriela Kiryluk i Julia Szczepaniak, kl. 3 C