Statut Szkoły (przyjęty 04.09.2023 r.)  (PDF 614 kB)

Regulamin dziennika elektronicznego

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego 

Regulamin zdalnego nauczania 

Regulamin wycieczek 

Raport z ewaluacji całościowej 

Ceremoniał szkoły 

Regulamin pracy Rzecznika Praw Ucznia 

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Aneksy do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

Regulamin Biura Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Sekcji Technicznych 

Regulamin Kółka Dziennikarskiego (27.02.2024 r.)  (PDF 198 kB)