"Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej" – pod takim hasłem odbyła się w tym roku akcja Sprzątania Świata. Do tej inicjatywy znanej w Polsce od 25 lat i koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia, przyłączyła się klasa 1 E z wychowawczynią p. Anną Kunowską. Uczniowie wzięli udział w akcji 21 września, sprzątając Park Praski. Wybór obszaru był nieprzypadkowy. Park Praski to najbliższy naszej szkole obszar zieleni miejskiej oraz miejsce spacerów naszych uczniów. Mamy nadzieję, że nasze działania poprawią stan środowiska parku oraz przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej osób napotkanych w czasie akcji.

tekst: p. Anna Kunowska