24 września grupa uczniów razem z panią Elżbietą Błachowicz została zaproszona do udziału w międzynarodowej konferencji, będącej efektem współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. Tematem był  "Człowiek - jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka". Blok wykładowy, w którym uczestniczyliśmy, zatytułowany został "Konceptualizacja i komunikowanie emocji i postaw". Składał się z trzech referatów, a każdy posiadał własny, wąski i metodami badawczymi zbadany kierunek, dzięki czemu konferencja, jak również późniejsza dyskusja, miały naukowy i analityczny charakter. 

Wyjście to było bardzo rozwijające pod wieloma względami, zwłaszcza dla nas, ponieważ pierwszy raz zetknęliśmy się  z dyskursem poziomu uniwersyteckiego, którego uczestnicy swobodnie posługiwali się  terminami teoretycznoliterackimi i różnymi teoriami z poruszanego zakresu.

tekst: Karolina Grzechocińska, kl. 3 C