Obecnie w naszej Szkole, oprócz zajęć dla olimpijczyków, funkcjonują dwa koła naukowe dla klas rozszerzających biologię. Oba cieszą się dużym zainteresowaniem. Regularnie odbywają się spotkania koła medycznego, prowadzone przez  Mateusza Bugajskiego – absolwenta „Władka”, studenta kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia dotyczą różnorodnych zagadnień z zakresu fizjologii człowieka. Prowadzący przykłada dużą wagę do zrozumienia przez uczestników złożonych procesów zachodzących w organizmie człowieka w zdrowiu i w chorobie. Szczególnym walorem zajęć jest odniesienie poruszanych zagadnień do życia codziennego i praktyki medycznej. Tematem zajęć była między innymi cukrzyca, choroby zakaźne wieku dziecięcego oraz funkcjonowanie organizmu podczas wysiłku. 

Drugie koło naukowe zorganizował Kamil Tkacz – uczeń klasy 3B, laureat Olimpiady Biologicznej. Bardzo ciekawy program zajęć obejmuje zarówno zagadnienia merytoryczne, z zakresu neurobiologii i immunologii oraz zaawansowanych technik badawczych, jak i przydatne każdemu wskazówki dotyczące między innymi wyszukiwania wartościowych źródeł wiedzy oraz odróżniania nauki od pseudonauki. Pierwsze zajęcia były poświęcone zasadom przygotowania prezentacji naukowych. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak zaplanować i przeprowadzić wystąpienie tak, by było ciekawe i zrozumiałe dla odbiorców. Trzeba przyznać, że forma prezentacji przedstawionej przez Kamila była zajmująca, co oznacza, że prelegent przełożył teorię na praktykę. Koło prowadzone jest w ramach International Youth Neuroscience Association.

   

tekst i zdjęcia: p. Wawrzyniec Kofta