9 stycznia 2020 roku klasa I B pod opieką pana Wawrzyńca Kofty wybrała się do BioCentrum Edukacji Naukowej na warsztaty "Na tropach białek". Podczas trwania warsztatów mieliśmy okazję do poszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy teoretycznej na temat białek oraz połączenia jej z praktyką - wykonywaniem eksperymentów. Mogliśmy kolorymetrycznie oznaczyć białka metodą Bradford, a nawet samodzielnie przeprowadzić elektroforezę białek pochodzących z różnych źródeł.

Podczas zajęć cała klasa wykazała się cierpliwością, starannością i dokładnością, przez co wyniki doświadczeń były satysfakcjonujące. Dzięki temu wszyscy, mimo zmęczenia, wróciliśmy do domów zadowoleni.

    

tekst: Natalia Nowicka, kl. I B

zdjęcia: p. Wawrzyniec Kofta