10 października 2020 r. na zdalnym spotkaniu koła biologicznego mieliśmy okazję gościć panią prof. Ewą Bartnik, biolożkę specjalizującą się w zagadnieniach związanych z biologią molekularną oraz genetyką. Pani profesor w trakcie swojego wykładu wprowadziła uczestników w świat genetyki, poruszając przy tym liczne zagadnienia związane z medycyną. Uczniowie mieli okazję usłyszeć m. in. o najciekawszych odkryciach inżynierii genetycznej, terapii genowej, czy też eksperymentach dokonywanych na ludziach. Część wykładu była poświęcona chorobom wywoływanym przez mutacje w genach mitochondrialnych. W trakcie zajęć nie zabrakło również rozważań na temat problemów etycznych, jakie niesie ze sobą rozwój tej gałęzi nauki. W popołudniowym spotkaniu wzięło udział około 60 uczennic i uczniów, głównie z klas: 1 B, 2 B, 2 BG i 3 B.

tekst: Maja Lurbecka, klasa 2 BG