W dniach 17-18 czerwca 2021 r. w Słupsku odbył się finał XVI edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, zorganizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Parlament Europejski Biuro w Polsce oraz sieć Europe Direct w Polsce. W finałowej 10-tce laureatów znalazł się nasz absolwent, Antoni Zalewski, który ostatecznie zajął siódme miejsce w Polsce. 17 czerwca uczestnicy wzięli udział w debacie nt. „Czy powiązanie dostępności funduszy UE z przestrzeganiem zasady praworządności jest dobrym rozwiązaniem?”, a następnie odbyła się część ustna finału.
Antkowi serdecznie gratulujemy!

tekst: p. Marta Rojewska