25 lutego 2022 r., na lektoracie z języka niemieckiego u Pani Profesor B. Kostrzewy odbyła się wyjątkowa lekcja, którą poprowadzili Marie i Johann z Niemiec - uczestnicy programu AFS spędzający roczne wymiany w Polsce. AFS to międzynarodowa organizacja dedykowana rozpowszechnianiu edukacji międzykulturowej. Podczas lekcji goście opowiedzieli o systemie szkolnictwa w Niemczech, zwracając uwagę na różnice między polskim a niemieckim systemem kształcenia na poziomie podstawowym i średnim.
Ciekawym doświadczeniem dla uczestników lektoratu była też możliwość usłyszenia dialektu berlińskiego. W trakcie spotkania Marie i Johann podzielili się informacjami na temat przebiegu ich wymiany uczniowskiej, a uczestnicy lektoratu mogli przekonać się o swoim poziomie znajomości języka niemieckiego. Goście chętnie odpowiadali na nurtujące uczniów pytania, które były zadawane w języku niemieckim.

Tekst: Monika Bobola lektorat języka niemieckiego, kl. III B