W roku 2022 nareszcie mogliśmy ponownie zorganizować Dzień Ziemi w wersji stacjonarnej. Ze względu na dużą liczbę wydarzeń Dzień przekształcił się w Tydzień Ziemi. Zależało nam na tym, by wszystkie klasy miały okazję wziąć udział w spotkaniach. Zgodnie z tegorocznym hasłem „Niespokojne oblicza przyrody” tematyka wykładów i warsztatów dotyczyła niebezpiecznych zjawisk zachodzących zarówno w przyrodzie nieożywionej (m. in. zmiany klimatyczne, powodzie), jak i ożywionej (zmniejszenie różnorodności biologicznej, epidemie). Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji wykładowców reprezentujących Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – dr. Wojciecha Pokojskiego, dr. Wojciecha Lenartowicza, dr. Maksyma Łaszewskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pana Andrzeja Mutera, Regionalne Centrum Ekologicznego REC Polska – pana Michała Miazgi, a także przedstawicielki nauk humanistycznych – pani prof. dr hab. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN w Warszawie. Zostały także przeprowadzone warsztaty chemiczne, zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym dotyczące zwierząt zagrożonych wyginięciem, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym na temat roślin objętych konwencją CITES oraz zajęcia terenowe dotyczące różnorodności ekosystemów rezerwatu przyrody Las Bielański i Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczniowie przygotowali też plakaty i prezentacje związane z tematyką Dnia Ziemi.

DZ_1
DZ_2
DZ_3
DZ_4
DZ_5
DZ_6
DZ_7
DZ_8
DZ_9
DZ_10
DZ_11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Tekst: p. Wawrzyniec Kofta

Zdjęcia: Adrian Romaniszyn, klasa 2C (1-7, 9), Lidia Epa, klasa 1B (11),  p. Anna Tomalak-Włodarska (8), p. Wawrzyniec Kofta (10)