Harmonogram rozpoczęcia Roku Szkolnego w dniu 1 września 2022 roku:

godzina 9:00 - Msza św. w kaplicy katedry św. Floriana ul. Floriańska 3

godzina 10:00

  • uczniowie klas pierwszych i drugich - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli
  • uczniowie klas trzecich i czwartych - spotkania z wychowawcami klas

godzina 11:00

  • uczniowie klas trzecich i czwartych - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli
  • uczniowie klas pierwszych i drugich - spotkania z wychowawcami klas