Z uwagi na działania związane z pogłębioną diagnoza obszaru rewitalizacji w m.st Warszawy prowadzoną na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Biuro Polityki Lokalowej zwróciło się z prośbą o rozpowszechnienie ankiety adresowanej do uczniów i rodziców.

Link do ankiety: https://forms.gle/UphDb7V2zSxzHLw77