Uczestnicy kółka historycznego "Z maturą za pan brat" z kl. 3A, w środę 05.10. 2022 r. ,odwiedzili najstarsze polskie archiwum znajdujące się przy ul. Długiej 7 w Warszawie.

Podczas spotkania dowiedzieli się na czym polega praca w archiwum, jakie źródła historyczne są w nim przechowywane oraz, kto i w jaki sposób może z nich skorzystać. Dodatkowo zobaczyli rękopisy związane z Księstwem Warszawskim, księgi metrykalne oraz dokument wystawiony przez króla Władysława IV. Na pamiątkę uczniowie otrzymali drukowaną, oryginalną wersję tekstu Konstytucji 3 Maja ze Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Tekst i zdjęcia: p.E. Gonçalves Pinto

AGAD_3A_1        /AGAD_3A_2

/AGAD_3A_3