6 i 26 października wzięliśmy udział w warsztatach zorganizowanych przez BioCentrum Edukacji Narodowej.

Towarzyszył nam nasz wychowawca, Profesor Wawrzyniec Kofta.
W pierwszym dniu zajęć w Parku Szczęśliwickim pobraliśmy próbki wody i gleby w celu zebrania bakterii potrzebnych do dalszych badań. Następnie część umieściliśmy na podłożu z agarem, a resztę na agarze z nawozem mineralnym. Stworzyliśmy również Kolumnę Winogradskiego, czyli aparat badawczy używany do hodowli mikroorganizmów. Dodaliśmy do szklanego cylindra dużo błota, potem pożywkę w postaci żółtka jajka oraz tektury i nakryliśmy wszystko folią. Do tej pory czekamy na ostateczne wyniki tego doświadczenia. Można już jednak zaobserwować różnokolorowe warstwy między strefami niższymi, gdzie gromadzą się bakterie beztlenowe i wyższymi z bakteriami tlenowymi. Podczas warsztatów terenowych mogliśmy się również dowiedzieć, jakie środowisko jest dobre do wzrostu i rozwoju bakterii oraz jak rozróżniać bakterie od innych organizmów.
26 października wybraliśmy się na Wydział Biologii UW, gdzie wykorzystaliśmy metodę PCR do identyfikacji zebranych w Parku Szczęśliwickim bakterii. Metoda ta polega na powieleniu łańcucha DNA za pomocą enzymu – polimerazy DNA. Następnie przeprowadziliśmy elektroforezę powielonego materiału genetycznego. W międzyczasie dowiedzieliśmy się o różnorodności biologicznej i mieliśmy okazję obserwować wysiane przez nas w parku bakterie pod mikroskopami. Udało nam się znaleźć m.in. cyjanobakterie oraz takie stawonogi jak dafnia. Warsztaty były bardzo ciekawe i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się wziąć udział w podobnych zajęciach.

Tekst: Weronika Grauer, klasa 2B
Zdjęcia: Wawrzyniec Kofta

06_10_2022_2B_Biocen_1 Klasa 2B podczas zajęć terenowych BioCENu w Parku Szczęśliwickim

06_10_2022_2B_Biocen_2 Klasa 2B podczas zajęć terenowych BioCENu w Parku Szczęśliwickim

26_10_2022_2B_Biocen_1 Klasa 2B podczas zajęć laboratoryjnych BioCENu na Wydziale Biologii UW

26_10_2022_2B_Biocen_2 Klasa 2B podczas zajęć laboratoryjnych BioCENu na Wydziale Biologii UW

26_10_2022_2B_Biocen_3 Klasa 2B podczas zajęć laboratoryjnych BioCENu na Wydziale Biologii UW

26_10_2022_2B_Biocen_4 Klasa 2B podczas zajęć laboratoryjnych BioCENu na Wydziale Biologii UW