3 lutego 2023 roku klasa 2B pod opieką dr. Wawrzyńca Kofty miała wyjątkową okazję zwiedzić Klinikę Małych Zwierząt i Muzeum Anatomii Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Nasze wyjście zaczęliśmy od spotkania z dziekanem uczelni dr. hab. Michałem Skibniewskim. Opowiedział on nam o studiach i pracy lekarza weterynarii oraz odpowiedział na wszelkie pytania. Następnie udaliśmy się do Muzeum Osteologii, w którym m.in. zgromadzono najwięcej kompletnych szkieletów żubrów na świecie. Mogliśmy tam również przeprowadzić resuscytację na fantomie psa. Na końcu udaliśmy się do Kliniki Małych Zwierząt, po której oprowadził nas dr nauk wet. Kourou Dembele. Weszliśmy do bloku operacyjnego oraz widzieliśmy salę, w której wykonywana jest tomografia komputerowa. Na zakończenie otrzymaliśmy upominki.
Wycieczka ta pokazała nam różne aspekty pracy lekarza weterynarii i zachęciła do rozważenia wyboru tego zawodu w przyszłości.

Tekst: Weronika Grauer, klasa 2B
Zdjęcia: dr Żaneta Dzięgielewska-Sokołowska, SGGW; Ewa Wilkołaska, klasa 2B

SGGW_03_02_23_1_spotkanie uczniów klasy 2B z dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr. hab. Michałem Skibniewskim
SGGW_03_02_23_2_zajęcia w Muzeum Osteologii
SGGW_03_02_23_3_zajęcia w Muzeum Osteologii
SGGW_03_02_23_4_klasa 2B przed Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
SGGW_03_02_23_5_dr Kourou Dembele oprowadza klasę 2B po klinice Małych Zwierząt
SGGW_03_02_23_6_dr Kourou Dembele oprowadza klasę 2B po klinice Małych Zwierząt
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6