W dwóch ostatnich latach nasi uczniowie odwiedzili Dolinę Krzemową dzięki udziałowi w projekcie Fundacji Queen Hedvig Scholarship.

Po raz kolejny Fundacja Queen Hedvig Scholarship, z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001007362), realizuje projekt edukacyjny pn. «Queen Hedvig Scholarship», którego celem jest wspieranie rozwoju młodzieży uczącej się w szkołach średnich oraz wymiana zagraniczna młodzieży m.in. w celu kreowania przyszłych elit intelektualnych.
W związku z tym Fundacja prowadzi Program stypendialny dla uczniów, którzy chcą rozwijać siebie i swoje lokalne społeczności m.in. w oparciu o kontakty z uczelniami np. z terenu Ameryki Północnej, jednocześnie zdobywając niezbędne i unikalne doświadczenia we współpracy z podmiotami badawczymi z tego terenu. Projekt realizowany w roku 2024 w ramach Programu nosi nazwę:

QUEEN HEDVIG SCHOLARSCHIP 2024 – Dolina Krzemowa
dla wybitnych uczniów szkół ponadpodstawowych

w ramach którego przeprowadzony zostanie wyjazd stypendialny do wybranej przez Fundację uczelni wyższej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki dla wyróżniających się zarówno edukacyjnie, jak i społecznie, uczniów wybranych szkół ponadpodstawowych z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskich szkół ponadpodstawowych z Litwy i Łotwy.
Uczniowie klas drugich i trzecich, którzy chcą kandydować do udziału w projekcie proszeni są o zapoznanie z regulaminem i składanie odpowiednich wniosków. Regulamin i wzory wniosków stanowią załącznik do emaila, który został przesłany poprzez Librus.
Uczeń chcący wziąć udział w naborze do Projektu zobowiązany jest złożyć do Dyrekcji szkoły:

  1. wniosek o przyznanie Stypendium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania jego warunków,
  2. list motywacyjny,
  3. esej,
  4. informację dotyczącą ograniczeń zdrowotnych lub prawnych związanych z ewentualnym wyjazdem na Stypendium – tylko w przypadku ich występowania i zakwalifikowania się ucznia do grona Kandydatów.

Wymagane dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły.