Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim

Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku

uzyskaliśmy 49. miejsce i status Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP.

W dniu 02.03.2020 na lekcji EDB gościliśmy starszego brygadiera Pana Krzysztofa Biskupa, który jest strażakiem. Dowiedzieliśmy się, jak urządzić swoje mieszkanie, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru oraz jak zachować się w przypadku jego wybuchu. Niezwykłe wrażenie zrobiły na nas zdjęcia ran oparzeniowych. To spotkanie było dla nas cenną lekcją. Wskazówki i porady udzielone przez naszego gościa weźmiemy sobie do serca.

tekst: Martyna Lasota, kl. I B

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

9 stycznia 2020 roku klasa I B pod opieką pana Wawrzyńca Kofty wybrała się do BioCentrum Edukacji Naukowej na warsztaty "Na tropach białek". Podczas trwania warsztatów mieliśmy okazję do poszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy teoretycznej na temat białek oraz połączenia jej z praktyką - wykonywaniem eksperymentów. Mogliśmy kolorymetrycznie oznaczyć białka metodą Bradford, a nawet samodzielnie przeprowadzić elektroforezę białek pochodzących z różnych źródeł.

Podczas zajęć cała klasa wykazała się cierpliwością, starannością i dokładnością, przez co wyniki doświadczeń były satysfakcjonujące. Dzięki temu wszyscy, mimo zmęczenia, wróciliśmy do domów zadowoleni.

    

tekst: Natalia Nowicka, kl. I B

zdjęcia: p. Wawrzyniec Kofta