9 stycznia 2020 roku klasa I B pod opieką pana Wawrzyńca Kofty wybrała się do BioCentrum Edukacji Naukowej na warsztaty "Na tropach białek". Podczas trwania warsztatów mieliśmy okazję do poszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy teoretycznej na temat białek oraz połączenia jej z praktyką - wykonywaniem eksperymentów. Mogliśmy kolorymetrycznie oznaczyć białka metodą Bradford, a nawet samodzielnie przeprowadzić elektroforezę białek pochodzących z różnych źródeł.

Podczas zajęć cała klasa wykazała się cierpliwością, starannością i dokładnością, przez co wyniki doświadczeń były satysfakcjonujące. Dzięki temu wszyscy, mimo zmęczenia, wróciliśmy do domów zadowoleni.

    

tekst: Natalia Nowicka, kl. I B

zdjęcia: p. Wawrzyniec Kofta

Miło nam poinformować,

że w tegorocznym Rankingu Liceów i Techników organizowanym przez Perspektywy

nasza szkoła zajęła 5 miejsce w Warszawie i 12 w Polsce.

Szczegółowe wyniki poniżej.

11 grudnia 2019 roku klasa I Bg pod opieką pana Wawrzyńca Kofty wzięła udział w warsztatach w BioCentrum Edukacji Naukowej pod tytułem „Zbadaj swój DNA”. Zajęcia miały na celu analizę zróżnicowania genetycznego uczestników pod względem locus D1S80. 

Część teoretyczna pozwoliła nam dowiedzieć się więcej o kwasie deoksyrybonukleinowym i ministarlitarnym locus D1S80, a także o metodach stosowanych w inżynierii genetycznej - PCR i elektroforezie. Część praktyczna warsztatów polegała na przeprowadzeniu trzech doświadczeń, w których wykorzystaliśmy zdobytą wcześniej wiedzę. Zadania - izolacja DNA, PCR i elektroforeza - wymagały od nas skupienia, staranności i cierpliwości. Z pomocą prowadzących zakończyliśmy je sukcesem - obserwując nasze DNA w żelu agarozowym w świetle UV.

Była to niezwykle ciekawa lekcja biologii, podczas której nie tylko poszerzyliśmy swoją wiedzę, lecz także mogliśmy przyjrzeć się pracy w laboratorium.

tekst: Klara Tkacz, kl. I Bg 

zdjęcie: p. Wawrzyniec Kofta

W czwartek, 19 grudnia, klasa I A miała okazję zwiedzić Sejm RP. Trasa zwiedzania nie była długa - obejmowała przejście podziemnymi korytarzami, wizytę w sali plenarnej, a także krótki wykład dotyczący organu ustawodawczego. Poszerzyliśmy swoją wiedzę zarówno na temat samego budynku, w którym obraduje Sejm, jak i zasad pracy posłów. Z pewnością największą atrakcją naszej wizyty była możliwość przysłuchania się toczącej się w sali plenarnej dyskusji na temat projektu nowelizacji ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Burzliwą dyskusją, w trakcie której mogliśmy wysłuchać wypowiedzi posłów różnych partii politycznych, kierował wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki.