11 października grupa rozszerzająca język polski z kl. III A wraz z p. Elżbietą Błachowicz wzięła udział w konferencji pt. ,,Spór o media” na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach III Festiwalu „Natura, Kultura, Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego. 

Dyskusja panelowa, prowadzona przez wykładowców UW oraz uznanych reporterów,  dotyczyła życia i twórczości podróżnika-dziennikarza z punktu widzenia jego przyjaciół. Była spojrzeniem na  manipulację i wolność słowa w mediach XXI wieku, a także wiarygodność otrzymywanych informacji podawanych przez środki masowego przekazu. Ponadto poruszony został wątek związany z zapleczem warsztatu pracy dziennikarza – od etyki zawodowej, rozumienia tego zawodu dziś - po perspektywę zatrudnienia dla przyszłych pokoleń. 

W dniach 26-28 września klasy 1 C i 1 E wraz z wychowawcami p. Agnieszką Chełchowską i p. Małgorzatą Szulc oraz p. Anną Kunowską i p. J. Pawlikowskim wybrały się na wycieczkę szlakiem gotyku, piernika i Mikołaja Kopernika.

W ostatnich dniach września klasa I B wraz z wychowawcą p. Anną Łubniewską i p. Malwiną Żyrą wybrała się na wyjazd integracyjny do malowniczej Okuninki położonej nad Jeziorem Białym. Wspólnie spędzony czas dał nam możliwość lepszego poznania siebie nawzajem. W trakcie wycieczki odwiedziliśmy Poleski Park Narodowy oraz Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego. Jest to miejsce, gdzie małe żółwiki mają szansę dorosnąć z dala od wszelkich niebezpieczeństw czyhających w ich naturalnym środowisku. W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost populacji tych gadów. Kolejny dzień upłynął nam na zwiedzaniu synagogi we Włodawie oraz zajęciach  integracyjnych. Pomimo napiętego programu znaleźliśmy również czas na rozrywkę. Wieczorem mieliśmy okazję popisać się naszymi umiejętnościami na parkiecie. Ostatniego dnia zajechaliśmy do Chełma i przeszliśmy podziemnymi korytarzami, gdzie niegdyś wydobywano kredę. Ostatnim punktem naszej wycieczki był Lublin.  Wyjazd wszystkim bardzo się podobał, z pewnością będziemy mile wspominać pierwszą, wspólną wycieczkę klasową.

      

tekst: Zuzia Jordan, kl. I B

zdjęcia: p. Anna Łubniewska, Zuzia Jordan

We wtorek, 25 września 2018 r., grupa uczniów z klasy II A i II B z nauczycielami spotkała się w Teatrze Wielkim. Wspólnie obejrzeliśmy przygotowaną przez Muzeum Teatralne wystawę „Warszawskie Teatrowisko”, o której opowiadała z pasją p. Katarzyna Ogidel. Ciekawa ekspozycja jest próbą przypomnienia historii życia teatralnego Warszawy drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Zwiedzając wystawę,  mieliśmy okazję oglądać kostiumy, afisze i plakaty teatralne, pamiątki, fotografie, które pieczołowicie gromadzone i przechowywane do dziś pozwalają na próbę odtworzenia klimatu teatrów, teatrzyków i kabaretów sprzed stu lat. Drugą część wieczoru wypełniło „Jezioro łabędzie”. Ten ikoniczny balet zachwycił wirtuozerią tańca, piękną muzyką i wspaniałą scenografią. Spektakl w nowej odsłonie dostarczył wielu wrażeń zarówno widzom, którzy zobaczyli go po raz kolejny, jak i po raz pierwszy. Oba wydarzenia polecamy!

tekst: p. Renata Karwowska

24 września grupa uczniów razem z panią Elżbietą Błachowicz została zaproszona do udziału w międzynarodowej konferencji, będącej efektem współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. Tematem był  "Człowiek - jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka". Blok wykładowy, w którym uczestniczyliśmy, zatytułowany został "Konceptualizacja i komunikowanie emocji i postaw". Składał się z trzech referatów, a każdy posiadał własny, wąski i metodami badawczymi zbadany kierunek, dzięki czemu konferencja, jak również późniejsza dyskusja, miały naukowy i analityczny charakter.