Aktualności

I edycja Konkursu za nami!

W roku szkolnym 2021/2022 została przeprowadzona I edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – wzięło w niej dziewiętnaście szkół z województwa mazowieckiego, a ostatecznie – po przeprowadzeniu trzech etapów – wyłonionych zostało jedenastu laureatów. Organizatorem Konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie, a patronat naukowy nad nim objął Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie finału, który odbył się 11 kwietnia 2022 r. w VIII LO, uczniowie napisali test wiedzy obejmujący pytania z programu stałego i programu zmiennego (w tym roku było to Euro – wspólna waluta), a następnie wysłuchali dwóch wykładów. Wykład pt. „System polityczny RP w świetle integracji europejskiej” wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojnicki – Kierownik Katedry Systemów Politycznych WNPiSM UW. Następnie interaktywne warsztaty o Unii Europejskiej poprowadziła dr hab. Marta Witkowska – ekspertka TeamEurope (grupy ekspertów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) oraz wykładowczyni WNPiSM UW. Uczniowie mieli też okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną VIII LO i zwiedzić jego wnętrza. Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i cennych nagród ufundowanych przez naszych patronów i partnerów, których lista znajduje się poniżej. W finale udział wzięła p. Lidia Janicka – Zastępca Dyrektora w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Laureaci I miejsca:

 1. Bartosz Harazim
 2. Ksawery Korbus
 3. Antonina Andrusiuk
 4. Zoja Poręcka
 5. Emilia Dudek
 6. Zofia Grzebyk

Laureaci II miejsca

 1. Marta Ziarko
 2. Antonina Szerszenowicz
 3. Barbara Skowera
 4. Oliwia Tarkowska

Laureat III miejsca

 1. Natan Korab

Już na jesieni zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Komitet Organizacyjny Konkursu
dr Mariusz Włodarczyk – Przewodniczący KO, Wicedyrektor VIII LO
dr Marta Rojewska – Wiceprzewodnicząca KO

Patronaty honorowe:

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Fundatorzy nagród:

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Nauki Kopernik
 • Teatr Kwadrat
 • Teatr Współczesny
 • Teatr Rampa
 • Teatr Muzyczny ROMA
 • Teatr Ochoty
 • Teatr Powszechny
 • Muzeum Karykatury
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum m. st. Warszawy
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • VIII LO


Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,


Unia Europejska jest łączącą 27 państw wspólnotą polityczną i gospodarczą, która przez przeszło siedemdziesiąt lat swojego istnienia osiągnęła stopień integracji nieznany dotychczas żadnej strukturze międzynarodowej. Decyzje zapadające na poziomie Unii Europejskiej wpływają na życie prawie 450 milionów Europejczyków, a w tym Polaków. Rzeczpospolita Polska od 1 maja 2004 roku stała się aktywnym uczestnikiem tych procesów, zaś Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mają możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE. Świadomy udział w tych procedurach, zwłaszcza w dobie dyskusji o granicach integracji i przyszłości projektu europejskiego, nie jest możliwy bez poznania i zrozumienia mechanizmów integracji europejskiej i kwestii związanych z polityką europejską. By wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, podjęliśmy inicjatywę zorganizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Konkurs jest organizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, jako trójstopniowe zawody wiedzy. Etap pierwszy – szkolny – polegać będzie na przygotowaniu pracy (w formie eseju, filmu, reportażu itp.) na jeden z pięciu tematów, etap drugi – okręgowy – na napisaniu testu z programu stałego konkursu. Etap trzeci – wojewódzki – przeprowadzony zostanie w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie i również będzie polegał na rozwiązaniu testu, ale już z programu stałego i programu zmiennego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Tematy prac na etap szkolny:

 1. Zjednoczeni w różnorodności – Unia Europejska dla swoich obywateli.
 2. Europa otwartych granic – jakie znaczenie ma w życiu młodych Europejczyków?
 3. Czy Unia Europejska jest odpowiedzią na współczesne wyzwania globalne?
 4. Co nam daje wspólna waluta? Korzyści ze stosowania euro.
 5. Na czym polega europejski Wspólny Rynek?

Organizator

Organizatorem Konkursu jest:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie


Patronat naukowy nad Konkursem objął:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu WarszawskiegoKomitet Organizacyjny

 1. dr Mariusz Włodarczyk – Przewodniczący, Wicedyrektor VIII LO
 2. dr Marta Rojewska – Wiceprzewodnicząca, nauczyciel WOS i PP 
 3. mgr Ewa Gonçalves Pinto – nauczyciel historii


Rada Naukowa

 1. dr hab. Daniel Przastek – Przewodniczący Rady, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 2. mgr Małgorzata Dąbrowska – Wiceprzewodnicząca Rady, Dyrektor VIII LO
 3. prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Kierownik Katedry Historii Politycznej WNPiSM UW
 4. dr hab. Tomasz Słomka – Katedra Systemów Politycznych WNPiSM UW
 5. dr hab. Marta Witkowska – członek TeamEurope, Katedra Polityk Unii Europejskiej WNPiSM UW
 6. dr Jadwiga Nadolska – Katedra Polityk Unii Europejskiej WNPiSM UWDane adresowe Organizatora:

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa
tel.: 22 619-27-45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program i literatura

PROGRAM STAŁY

 1. Cele działania Unii Europejskiej.

 2. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej.

 3. Ojcowie Założyciele Europy – Jean Monnet, Robert Schuman, Altiero Spinelli, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak – życiorysy polityczne i rola w procesie integracji europejskiej.

 4. Historia Unii Europejskiej i rozszerzenia UE:
  • Deklaracja Schumana,
  • traktat paryski,
  • traktaty rzymskie,
  • pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego,
  • Układ z Schengen,
  • Jednolity Akt Europejski,
  • Traktat z Maastricht,
  • Traktat z Amsterdamu,
  • Traktat z Nicei,
  • Konstytucja dla Europy,
  • Traktat z Lizbony,
  • Brexit.

 5. Państwa Unii Europejskiej – stolice, języki, waluty.

 6. Organizacja i działanie Unii Europejskiej – instytucje i organy oraz procesy decyzyjne:
  • Parlament Europejski,
  • Komisja Europejska,
  • Rada Unii Europejskiej,
  • Rada Europejska,
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w tym Sąd),
  • Europejski Bank Centralny,
  • Trybunał Obrachunkowy,
  • Komitet Regionów,
  • Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 7. Polacy w instytucjach Unii Europejskiej.

 8. Wspólny Rynek i cztery swobody Wspólnego Rynku.

 9. Obywatelstwo Unii Europejskiej.PROGRAM ZMIENNY

Wspólna waluta – euro:

 • historia wspólnej waluty;
 • państwa członkowskie, których walutą jest euro;
 • kryteria konwergencji;
 • działanie strefy euro;
 • monety i banknoty.

LITERATURA DO PROGRAMU STAŁEGO:

 1. Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkoły podstawowej dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego, które powstały na podstawie aktualnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie – jako materiał wyjściowy do zdobywania wiedzy w danym zakresie wymagający poszerzenia o wiadomości podane w pozostałych źródłach.

 2. Unia Europejska. Fakty i liczby, Komisja Europejska 2020, dostęp online. (LINK)

 3. UE & Ja, Komisja Europejska 2020, dostęp on-line. (LINK)

 4. Unia Europejska. Czym jest i czym się zajmuje, Komisja Europejska 2018, dostęp online. (LINK)

 5. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej: Założyciele UE, Komisja Europejska 2013, dostęp online. (LINK)

 6. Informacje ogólne o Unii Europejskiej, portal informacyjny Unii Europejskiej, strona www. (LINK)


LITERATURA DO PROGRAMU ZMIENNEGO:

 1. Krótki przewodnik po euro, Komisja Europejska 2020, dostęp online. (LINK)

 2. Zrozumieć unię gospodarczą i walutową, Komisja Europejska 2020, dostęp online. (LINK)

 3. Jedna waluta dla jednej Europy, Komisja Europejska 2020, dostęp online. (LINK)

 4. EBC i Eurosystem w trzyminutowym skrócie, European Central Bank, YouTube, dostęp online. (LINK)

 5. How have Europeans benefited from the euro? [napisy polskie], European Central Bank, YouTube, dostęp online. (LINK)

 6. Historia Europejskiego Banku Centralnego, European Central Bank, YouTube, dostęp online. (LINK)

 7. How are Executive Board members chosen? [napisy polskie], European Central Bank, YouTube, dostęp online. (LINK)

Regulamin


REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej ,,Konkursem”, organizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
 2.  Konkurs spełnia wymogi formalne dotyczące zawodów, które decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty mogą być brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Organizator co roku dokona zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez mazowieckiego kuratora oświaty lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji na kolejny rok szkolny.
 3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV, ze środków Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni partnerskiej oraz ze środków pozyskanych od sponsorów.
 4. Celem Konkursu jest:
  a) popularyzacja wiedzy na temat historii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,
  b) szerzenie postaw patriotycznych,
  c) popularyzacja polskiego wkładu w proces integracji europejskiej,
  d) promocja edukacji obywatelskiej, świadomego odbioru i współuczestnictwa
  w życiu społecznym,
  e) promocja zasad współdziałania w sprawach publicznych,
  f) doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących sytuacji w Polsce i na świecie na podstawie posiadanych informacji.


ROZDZIAŁ I: ORGANIZATOR i PATRON

§ 1
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizatorem Konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.
  Dane adresowe Organizatora:
  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
  ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa
  tel.: 22 619-27-45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zadaniem Organizatora jest:
  a) powołanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu,
  b) zapewnienie Komitetowi odpowiednich warunków pracy,
  c) zawieranie umów z patronami oraz sponsorami Konkursu.
 3. Organizator ma prawo:
  a) podejmować wszelkie czynności związane z egzekwowaniem umów zawartych pomiędzy Organizatorem a innymi podmiotami współpracującymi przy organizacji Konkursu,
  b) dokonywać zmian w składzie Komitetu Organizacyjnego Konkursu.
 4. Organizator ma obowiązek podjąć wszelkie czynności wyjaśniające w przypadku zarzutów dotyczących pracy Komitetu Organizacyjnego Konkursu, płynących ze strony podmiotów, z którymi zawarte zostały umowy, dotyczące współpracy przy organizacji Konkursu.
 5. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie Komitetu, którzy powoływani są spośród pracowników VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy:
  a) przygotowanie tematów na I etap eliminacji oraz testów na II i III etap,
  b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów eliminacji,
  c) nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych,
  d) prowadzenie współpracy ze sponsorami Konkursu (promocja Konkursu),
  e) koordynowanie przebiegu II etapu zawodów,
  f) organizacja III etapu zawodów,
  g) pozyskanie nagród rzeczowych dla finalistów i laureatów Konkursu,
  h) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu Konkursu: prace uczniów zakwalifikowanych do II etapu, prace testowe uczestników zakwalifikowanych do III etapu, prace testowe wszystkich uczestników III etapu, rejestr wydawanych zaświadczeń oraz dokumentację związaną z odwołaniami przez okres 5 lat.
 6. Komitet Organizacyjny Konkursu ma prawo do:
  a) weryfikacji wyników eliminacji I i II etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych, prawo zmiany decyzji Komisji Szkolnej w zakresie zakwalifikowania do kolejnego etapu,
  b) wykluczenia uczestników z udziału w Konkursie w razie złamania regulaminu Konkursu.

§ 2
Patronat

 1. Patronat nad Konkursem obejmuje Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Spośród Dyrekcji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego powoływana jest Rada Naukowa Konkursu, na czele której stoi Przewodniczący Rady.
 3.  Do zadań Rady Naukowej Konkursu należy m.in.:
  a) konsultowanie zmian w Regulaminie Konkursu,
  b) nadzór merytoryczny nad organizacją Konkursu (program, literatura, zadania konkursowe),
  c) wsparcie merytoryczne przy organizacji etapu III.

§ 3
Komisje szkolne

 1. Na terenie szkół, które przystąpią do konkursu powoływane są przez Dyrektora szkoły Komisje Szkolne Konkursu. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz 2 członków.
 2. Do zadań Komisji Szkolnej należy:
  a) nadzór organizacyjny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac),
  b) przesłanie do Organizatora Konkursu protokołu z etapu I i prac uczniów zakwalifikowanych do etapu II,
  c) nadzór nad przeprowadzeniem testu podczas etapu II,
  d) przesłanie do Organizatora protokołu z etapu II oraz prac uczniów zakwalifikowanych do etapu III.
  e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów I i II etapu: dla I etapu są to prace uczestników niezakwalifikowanych i karty oceny tych prac, kopia protokołu, dla II etapu są to prace testowe uczestników niezakwalifikowanych, kopia protokołu.


ROZDZIAŁ II: ORGANIZACJA KONKURSU

§ 4
Organizacja zawodów

 1. Konkurs organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu wojewódzkim.
 2. Co roku w terminie do 30 września Komitet Organizacyjny publikuje na stronie Organizatora harmonogram kolejnej edycji Konkursu, tematy prac na etap szkolny, program zmienny oraz literaturę do programu stałego i zmiennego.
 3. Szkoły, które chcą przystąpić do Konkursu zgłaszają Organizatorowi chęć udziału, wysyłając w określonym w harmonogramie terminie wypełniony formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 4. Pierwszy – szkolny – etap polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej tematów i przekazaniu jej do oceny Komisji Szkolnej.
 5. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.
 6. Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (minimalnie 2000 znaków bez spacji, maksymalnie 8000 znaków bez spacji), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio (maksymalnie 10 minut), fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.
 7. Każda przekazana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4).
 8. Komisja Szkolna ocenia poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy (załącznik nr 5).
 9. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowani zostają wszyscy ci uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów.
 10. Drugi – okręgowy – etap odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach, które przystąpią do Konkursu i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Organizacyjny Konkursu z zakresu programu stałego Konkursu (załącznik nr 1). Na rozwiązanie testu przeznacza się 40 minut. Nadzór nad przebiegiem etapu oraz sprawdzenia prac dokonują Komisje Szkolne.
 11. Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowani zostaje maksymalnie 100 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki, przy czym wymogiem uczestnictwa w zawodach wojewódzkich jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50%. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana na etapie szkolnym.
 12. Komisje Szkolne przesyłają protokół z etapu II oraz prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, do Komitetu Organizacyjnego Konkursu w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych. Komitet Organizacyjny na podstawie przesłanych protokołów ogłasza listę zakwalifikowanych do III etapu nie później niż na 45 dni przed etapem wojewódzkim.
 13. Trzeci – wojewódzki – etap odbywa się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie i polega na rozwiązaniu testu z zakresu programu stałego i programu zmiennego. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Organizator nie zwraca uczniom i ich opiekunom kosztów podróży i zakwaterowania.

§ 5
Przepisy szczegółowe

 1. Niestawienie się uczestnika do zawodów w ramach II lub III etapu w określonym czasie i miejscu powoduje skreślenie go z dalszej rywalizacji.
 2. Na każdym etapie zawodów, w przypadku stwierdzenia przez komisję niesamodzielności pracy (np. korzystanie z niedozwolonych urządzeń, plagiat) uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, czyli wykluczony z dalszego udziału w zawodach, a z zaistniałej sytuacji sporządza się notatkę, której kopię przesyła do Organizatora Konkursu.

§ 6
Tryb odwoławczy

 1. Uczestnicy I etapu Konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komisji Szkolnej rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komisji Szkolnej jest ostateczna.
 2. Uczestnicy II etapu mają prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników w formie elektronicznej, tj. mailowo na formularzu dostępnym na stronie Konkursu. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna.
 3. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mają prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym podczas zawodów. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie.


ROZDZIAŁ III: UPRAWNIENIA I NAGRODY

§ 7

Uprawnienia i nagrody

 1. Tytuł laureata I miejsca uzyskują ci uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
 2. Tytuł laureata II miejsca uzyskują ci uczestnicy, którzy osiągną wynik w przedziale 70-79% punktów możliwych do zdobycia.
 3. Tytuł laureata III miejsca uzyskują ci uczestnicy, którzy osiągną wynik w przedziale 60-69% punktów możliwych do zdobycia.
 4. Jeśli łączna liczba laureatów I, II i III miejsca nie przekroczy 15 osób, wówczas Komitet Organizacyjny tworzy listę rankingową według liczby uzyskanych punktów i przyznaje tytuły następująco:
  a) miejsca od 1 do 5 – laureat I miejsca,
  b) miejsca od 6 do 10 – laureat II miejsca,
  c) miejsca od 11 do 15 – laureat III miejsca.
  W przypadku równiej liczby punktów, rozstrzyga liczba punktów uzyskanych na etapie okręgowym, a jeśli i w tym wypadku nie nastąpi rozstrzygnięcie, to bierze się pod uwagę liczbę punktów z etapu szkolnego.
 5. Tytuł finalisty Konkursu uzyskają wszyscy uczestnicy, którzy nie uzyskają tytułu laureata, a ukończą III etap Konkursu z wynikiem nie niższym niż 30%.
 6. Uzyskanie wyżej wymienionych tytułów potwierdza wydane przez Organizatora zaświadczenie.


ROZDZIAŁ IV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców na każdym z etapów, z podaniem ich imienia, nazwiska oraz szkoły.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, a następnie przez okres 5 lat.
 4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 5. W czasie trwania pandemii, tj. w sytuacji, gdy niemożliwe będzie przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem, dopuszcza się możliwość zorganizowania etapu II i III w formie testu przeprowadzanego w sposób zdalny.  Załączniki:

  Program stały konkursu   
  Metryka pracy   
  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów uczestnika konkursu   
  Oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy   
  Karta oceny pracy przez Komisję Szkolną   

Terminarz

do 8 listopada – zgłoszenia szkół poprzez formularz w zakładce "Aktualności"

do 15 listopada – złożenie prac przez uczniów

do 1 grudnia – ogłoszenie przez Komisje Szkolne wyników etapu szkolnego

do 3 grudnia – termin złożenia odwołań od oceny Komisji Szkolnej

do 6 grudnia – termin odpowiedzi na odwołania

do 10 grudnia – termin odesłania protokołu i prac z etapu szkolnego do Komitetu Organizacyjnego (liczy się data stempla)

11 stycznia do godz. 15:00 – termin rozesłania przez Komitet Organizacyjny testu etapu okręgowego

12 stycznia o godz. 9:00 – test etapu okręgowego

19 stycznia – termin odesłania protokołu i prac z etapu okręgowego (liczy się data stempla)

14 lutego – termin ogłoszenia wyników etapu okręgowego przez Komitet Organizacyjny

do 20 lutego – termin przesłania mailowo odwołania od wyniku – Komitet Organizacyjny ma 7 dni na rozpatrzenie i odpowiedź

27 lutego – ogłoszenie ostatecznej listy zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

11 kwietnia – test etapu wojewódzkiego i ogłoszenie wyników wstępnych, postępowanie odwoławcze i ogłoszenie ostatecznych wyników

Galeria

IMG_9307
IMG_9333
IMG_9338
IMG_9428
IMG_9429
IMG_9451
IMG_9314
IMG_9490
IMG_9483
IMG_9348
IMG_9357
IMG_9370
IMG_9386
IMG_9411
IMG_9324
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15