14 października 2020 r. był  w VIII Liceum Ogólnokształcącym dniem wyjątkowym. Uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrekcji Szkoły, Wychowawcy, Przewodniczącej Rady Rodziców, Pedagoga Szkolnego i Przewodniczącego Samorządu Szkolnego wypowiedzieli uroczyste słowa roty ślubowania. Po raz pierwszy ubrani w mundurki, ślubując na sztandar szkoły, wstąpili w szeregi tych, którzy udowadniają, że „wśród Władysławiaków nie ma przeciętniaków”.

Wszystkim, którzy dołączyli do  grona Władysławiaków (164 uczniów) życzymy  dużo sukcesów, wielu przyjaźni oraz niezapomnianych chwil w szkolnym życiu!

      

tekst: p. Joanna Wojdan

Pan Jerzy Dylakiewicz pracował w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV od 1981 do 2015 roku. 

Był bardzo lubianym oraz wysoko cenionym nauczycielem fizyki  i techniki, zarówno w klasach licealnych jak i gimnazjalnych. Ucząc obu przedmiotów, łączył wiedzę teoretyczną z zagadnieniami technicznymi, tym samym rozbudzając w wielu pokoleniach młodzieży rzeczywiste i trwałe zainteresowanie fizyką. Wielu Jego uczniów odniosło sukcesy w konkursach fizycznych i w Olimpiadzie Fizycznej. 

Pan Jerzy Dylakiewicz od roku 2002 do 2007 łączył pracę w szkole z pracą w Wydziale Matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stanowisku starszego eksperta. Od roku 2010 był również autorem zadań egzaminacyjnych do banku zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Dla nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV był wyjątkowym, życzliwym i uśmiechniętym kolegą.

Cześć Jego pamięci…..


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 30 września, o godz. 14.00 na Wólce Węglowej.

 

Pogrążona w smutku Rodzina Władysławiacka

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

Gratulacje dla Aleksandra Pileckiego z klasy III D. Wiersze Alka zostały opublikowane w sierpniowym numerze pisma „ Cogito”. Cieszymy się, że utwory pisane przez  naszego ucznia docierają do coraz szerzej grupy czytelników. Życzymy dalszych sukcesów.

tekst: p. Renata Karwowska 

Z przyjemnością informujemy, że Piotr Kaczyński, uczeń klasy 3 D, został brązowym medalistą III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (MOE). Indywidualnie Piotr zająl 4 miejsce, drużynowo - 7.

Serdeczne gratulacje !!!

Informujemy, że od 1 września br. do szkoły mogą wchodzić wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

Pozostałe osoby będą wpuszczane na teren szkoły wyłącznie po uprzednim umówieniu się.