Z uwagi na działania związane z pogłębioną diagnoza obszaru rewitalizacji w m.st Warszawy prowadzoną na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Biuro Polityki Lokalowej zwróciło się z prośbą o rozpowszechnienie ankiety adresowanej do uczniów i rodziców.

Link do ankiety: https://forms.gle/UphDb7V2zSxzHLw77

W poniedziałek, 27 września klasa 2B wraz z wychowawcą – panem profesorem Wawrzyńcem Koftą uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanych przez BioCentrum Edukacji Naukowej.

21 września w Parku Skaryszewskim odbyły się Dzielnicowe Mistrzostwa w indywidualnych biegach przełajowych.

Uczennice i uczniowie z klasy 1E pod opieką p. Beaty Sobolewskiej-Ekiert i wychowawczyni p. Marty Kubik w dniach 21-23 września wybrali się na wycieczkę integracyjną na Roztocze.

W piątek 16 września, w związku z przypadającym w tym dniu finałem akcji „Sprzątanie Świata”, uczennice i uczniowie klas: 2C i 2B pod opieką nauczycieli – prof. prof. A. Tomalak-Włodarskiej, M. Chmurskiej i W. Kofty – wybrali się w najbliższą okolicę Szkoły, by zebrać śmieci i odpadki.