Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata w tym roku przebiegała pod hasłem Sprzątanie świata łączy ludzi.

W środę 13 września 2023 r. klasa 3C uczestniczyła w szkoleniu dla uczniów szkół średnich pod hasłem: Innowacje i cyberbezpieczeństwo na rynku finansowym w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Zapraszamy na zebrania z rodzicami w środę 13 września 2023 roku w następującym porządku:

klasy 1 -  o godz. 17:30 w auli, następnie spotkania z wychowawcami,

klasy 2-4 - o godz. 17:30 z wychowawcami w poszczególnych, przypisanych salach.

Uczniowie klasy 2A wraz z wychowawcą panią Ewą Gonçalves Pinto i zastępcą wychowawcy panią Agnieszką Pietraszek, w piątek 8 września, uczestniczyli w spływie kajakowym na rzece Świder niedaleko Warszawy.

Harmonogram rozpoczęcia Roku Szkolnego w dniu 4 września 2023 roku

godz. 9:00 dla chętnych msza w Katedrze św. Floriana

godz. 10:00
klasy pierwsze - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli
klasy drugie, trzecie i czwarte - spotkanie w salach z wychowawcami